Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

HifiStudio79.nl hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1a Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HifiStudio79.nl zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing.

1b Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en beschikbaarheid

2a Alle aanbiedingen van HifiStudio79.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. HifiStudio79.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en leveringsvoorwaarden te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Het aanbod op de website wordt met de grootste zorgvuldigheid geplaatst maar onverlet kan het voorkomen dat er een foutieve foto, tekst of prijs staat vermeld. Hieraan kan de koper geen rechten ontlenen, temeer in het geval de levering van het product wel conform specificatie van de fabrikant is geleverd.

2b Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de door koper geplaatste bestelling door HifiStudio79.nl. HifiStudio79.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HifiStudio79.nl dit mee binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 Prijzen en betalingen, bedenktijd, retourzending cq retourbetaling

3a De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3b de klant heeft na levering een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Voordat deze termijn is verstreken dient de klant Hifistudio79 ervan te informeren dat hij/zij gebruik wenst te maken van de wettelijke bedenktijd. Bij B2B order is er geen bedenktijd en retourmogelijkheid en is de koop definitief na ontvangst betaling.

3c retourzending is voor rekening van de klant en dient binnen 2 weken na melding van de bedenktijd retour te zijn ontvangen bij Hifistudio79. Als het product niet retour is ontvangen kan Hifistudio79 deze niet meer accepteren als retourzending. Wanneer u iets online besteld heeft, wordt er een koopovereenkomst gesloten tussen ons en u als koper.  Vanaf het moment van de bezitsverschaffing gaat het risico over van de verkoper op de koper. Dit betekent dus dat u nu zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van het pakket. Dit zorgt er dus voor dat indien het product tijdens de retourzending beschadigt of kwijtraakt dit voor uw eigen rekening komt. Het is immers uw eigen verantwoordelijkheid geworden om ervoor te zorgen dat het product veilig bij de desbetreffende verkoper aankomt. Dit staat los van het gegeven of een verzendlabel via ons verkregen kan worden, daar dit enkel een service is waarbij er een gemak is om een label te verkrijgen. Het staat uw vrij de retourzending terug te sturen zoals u zelf wenst, maar houdt hierbij altijd rekening met verlies of schade en dat dat voor uw rekening komt.  Wij raden dus aan altijd voor DPD te kiezen bij optie 1, een verzendlabel via hifistudio79 als service, aangezien de zending dan minimaal voor 500 euro verzekerd is. Uiteraard mag u ook voor optie 2 kiezen en de zending volledig zelf te regelen een een vervoerder van uw voorkeur te kiezen .

3d het product wordt na ontvangst geinspecteerd op schade. Mocht er schade zijn ontstaan of de verpakking geheel opengescheurd zijn, dan zal Hifistudio79 de kosten hiervan in rekening brengen en indien mogelijk in mindering brengen op het retour te ontvangen bedrag. Pick-up elementen en opslagmedia kunnen niet worden geretourneerd als de originele verpakking is geopend (verzegelde producten, bij opening worden ook niet geaccepteerd als retour). Speciaal bestelde producten op klantorder en of gemonteerde kabels kunnen ook niet worden geretourneerd. Gebruikte artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden, zoals oordopjes, headsets en hoofdtelefoons. Dit omdat het product in aanraking is gekomen met het oor. De verzegeling betreft twee dezelfde stickertjes aan beide zijden (ronde stickertjes en deze dienen bij retour onaangebroken op de verpakking te zitten, zodat vastgesteld kan worden deze ongeopend/gebruikt is).

Een product die vanwege gezondheids- of hygiene is verzegeld, is dat zodat wij bij eventueel retourneren vast kunnen stellen dat het product ongebruikt is. Het verbreken van de verzegeling zorgt ervoor dat wij het product niet retour terugnemen. Op 3c is een uitzondering, als de retour onze aansprakelijkheid is in het geval van verkeerd geleverd product of beschadigd product, dan zal er via het retourportaal een retourlabel door de klant kosteloos uitgedraaid kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, dan zal Hifistudio79 een Postnl of DPD label ter beschikking stellen en zal de koper het product bij een parcelshop naar zijn keuze afgeven. Bij het plaatsen van de order gaat de koper akkoord met deze handelswijze, hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Klanten van buiten de Europese Unie hebben geen recht op retour. Indien een retour wel wordt geaccepteerd, dan worden de gemaakte verzendkosten om het pakket naar u toe te sturen niet teruggestort. Als koper moet u ervoor zorg dragen dat het pakket zodanig retour wordt gestuurd zodat Hifistudio79 als ontvanger geen importkosten betaald. Indien dat wel het geval is, dan is Hifistudio79 gerechtigd deze kosten in mindering te brengen van het terug te betalen bedrag van de order.

3e Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vóór levering of bij afgifte van de goederen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3f Indien Koper in gebreke is met de betaling van openstaande vorderingen zal HifiStudio79.nl zolang de nog openstaande vordering niet is voldaan, eventuele nieuwe bestellingen weigeren totdat deze is voldaan. HifiStudio79.nl is gerechtigd de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien een klant onrechtmatig een product in het bezit heeft ontvangen en niet mee wenst te werken met het retour sturen van het product (zie 3d uitleg 3c) dan zal Hifistudio79 de noodzakelijke juridische stappen ondernemen, aangifte te doen en de vordering uit handen te geven aan onze incassopartner waarbij de vordering verhoogd wordt met de wettelijke gerechtelijke incassokosten.

3g HifiStudio79.nl is bevoegd om bij de incasso van vorderingen gebruik te maken van derden.

3h bij zendingen die retour worden gestuurd na acceptatie van Hifistudio79 wordt het betaalde bedrag in de regel binnen 5 werkdagen maar uiterlijk binnen 14 dagen op de rekening van de koper gestort. Koper gaat bij aankoop akkoord met deze termijn. Een retour kan enkel worden verwerkt van ma-vr aangezien dat onze openingstijden zijn. Indien een pakketje in het weekend wordt afgeleverd bij de buren, gaat de termijn pas tellen op maandag indien Hifistudio79  ook op de hoogte gesteld is van de track and trace zodat het pakketje zichtbaar is.

3i openstaande retourbetaling is ook van toepassing in het geval een besteld product tijdelijk niet te leveren is door Hifistudio79 en de klant besluit zijn geld retour te wensen, dit in overeenstemming en toestemming van Hifistudio79 met artikel 4a en 4b. De terugbetaling bij het niet kunnen leveren gebeurd in de regel binnen 5 werkdagen maar uiterlijk binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn van 14 dagen. Uiteraard hierbij rekening houdende met feestdagen die voor vertraging kunnen zorgen, ook bij de banken.

3j indien klant een order plaatst en deze annuleert voordat deze verstuurd is, dan is een wettelijke termijn van 14 dagen van toepassing voor de retourbetaling. Ongeacht de reden van het annuleren is dit van toepassing. Indien het product onverhoopt al wel is verstuurd dan dient de klant de retour in orde te maken of het pakket in het geheel niet aan te nemen.

Artikel 4 Levertijd bestelling, schade en garantie

4a Bestelde producten bij HifiStudio79.nl worden zo snel mogelijk aan koper geleverd, maar de door HifiStudio79.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding. Bij het niet lukken van een betaling en hifistudio79 moet u hierbij helpen dan kan de levertijd met 2-3 werkdagen opgeschort worden, dit omdat de betalingsprocedure handmatig aangemaakt moet worden en de procedure langer duurt. Op onze website vindt u in de regel twee vermeldingen qua levertermijn: voor 1400 uur besteld, vandaag verstuurd (het product is direct op onze voorraad en wordt bij een bestelling geplaatst voor 1400 uur nog dezelfde dag verstuurd) en leverbaar binnen 1-2 werkdagen (het product is leverbaar via onze leverancier en wordt besteld na uw order en kan meestal al de volgende dag door ons worden verstuurd naar uw adres). Let op, in deze tijden van Corona kan het wel eens voorkomen dat een product met deze 1-2 werkdagen toch niet op voorraad is bij onze leverancier. Mocht u dan akkoord gaan met een langere levertijd waarop wij u zullen informeren, dan wordt de bestelling opengehouden, anderzijds kunt u ook voor terugbetaling kiezen.

4b Vertraagde levering geeft niet het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4c Bij het vaststellen van schade bij ontvangst, via een koerier UPS, DHL, GLS, dient u Hifistudio79 hierover per ommegaande uiterlijk 3 werkdagen te informeren. Alle stukken dient u bij u te houden zoals de beschadigde stukken/producten en de bijbehorende verpakking zoals dozen en binnen verpakking. Zonder deze stukken kan de koeriersdienst niet vaststellen waardoor de schade is ontstaan en aanvaard de vervoerder geen enkele aansprakelijkheid.  Indien een van de stukken ontbreken, hebt u nadrukkelijk geen recht op schadevergoeding, aangezien Hifistudio79 geen gedegen onderzoek kan laten verrichten naar de ontstane schade en de reden daarvan.

4d op alle producten die Hifistudio79 levert zit de standaard wettelijke garantie op enerzijds verlengd met de fabrieksgarantie indien van toepassing. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn dit aangezien producten ofwel enerzijds gebruikt zijn en voor een flink gereduceerde prijs worden verkocht. Indien een product een defect heeft binnen de garantie of na levering, is de klant verplicht dit te melden aan Hifistudio79 binnen een termijn van 2 maanden. Dit is een redelijke termijn voor de koper om een probleem dat hij heeft ontdekt te melden. Wacht U als koper langer met klagen, dan verliest u uw recht op vervanging of herstel. Bij opruimingsprijzen waarbij dit laatste producten zijn en wordt vermeld “opruimingsprijs zo meenemen” geldt dat er enkel garantie zit bij het ontvangen van het product en dat deze deugdelijk is, hier is dan ook niet de standaard garantie geldig. In bepaalde gevallen wordt de garantie verlengd Bij aanvaarden van het product cq aankoop gaat koper akkoord met deze voorwaarden. Garantie is tussen Hifistudio79 en de koper zoals deze vermeld staat op de factuur met personalia. De commerciële of fabrieksgarantie is niet overdraagbaar aan een 2e eigenaar, daar deze afwijkt van de factuur, ook na verkoop kan de originele eigenaar geen garantie claimen namens de 2e eigenaar (immers de eerste eigenaar is geen eigenaar meer).

Bij een defect onder garantie betaald Hifistudio79 de verzendkosten. Bij onterechte claim voor garantie, dient de klant de onderzoekskosten a 40 euro inclusief btw te betalen (dat is inclusief de retourkosten verzenden om het product weer terug naar uw adres te sturen).

Bij B2B is er geen consumentengarantie van toepassing, ofwel ex btw orders op naam van een onderneming. Bij een garantie verzoek dient de klant altijd de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. Mocht er een defect zijn dan kan hifistudio79 besluiten de kosten van het weer retour sturen na reparatie naar de klant te betalen. Bij het plaatsen van een order gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. De garantie bij B2B is maximaal 1 jaar en indien korter wordt dit vermeld.

4e Op schoonmaak- c.q. onderhouds- werkzaamheden, alsmede op reparaties vanwege bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

4f Hifistudio79 is niet gehouden tot enig herstel zolang opdrachtgever in gebreke blijft ter zake enige prestatie.

4g Kosten van voorrijden of verzenden naar Hifistudio79 en retourkosten vallen niet onder garantie.

4h Mocht een product bij levering verkeerd zijn geleverd of direct een gebrek vertonen dan dient u dit per ommegaande kenbaar te maken aan Hifistudio79. De hiervoor genoemde kosten zijn dan voor rekening van Hifistudio79. De klant zal dan uiteraard kosteloos geholpen worden. Mocht er geen gebrek aan een product worden geconstateerd of ligt de oorzaak elders, dus niet productgerelateerd, dan zijn de kosten voor rekening van de klant. De klant kan ervoor kiezen het product op zijn kosten retour te laten sturen en ontvangt hiervoor dan een rekening van Hifstudio79. Hifistudio79 neemt dan niet de verzendkosten voor zijn rekening, immers Hifistudio79 valt niets te verwijten, het product functioneert. De klant kan het product ook altijd op afspraak ophalen in de winkel. Indien Hifistudio79 deze kosten voor rekening draagt, dan zal dit vantevoren kenbaar worden gemaakt aan de klant.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en Overmacht

5a aansprakelijkheid
Buiten de aansprakelijkheid volgens dwingende wetgeving en volgens de garantievoorwaarden, aanvaardt Hifistudio79 uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door haar opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) welke tussen Hifistudio79  en opdrachtgever is bedongen ter zake van de betreffende overeenkomst, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid daarvan het maximale te vergoeden bedrag gelijk is aan dat wat in voorkomend geval door de verzekering van Hifistudio79 wordt uitbetaald.

5b Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HifiStudio79.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HifiStudio79.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

5b Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HifiStudio79.nl kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat HifiStudio79.nl niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 Privacy

6a HifiStudio79.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die koper ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens van koper om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van koper. HifiStudio79.nl zal persoonlijke gegevens van koper niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de geplaatste bestelling door koper.

6b Het toezenden van persoonlijk gerichte aanbiedingen, nieuwsbrieven en/of reclamemateriaal door HifiStudio79.nl gebeurt enkel en alleen als koper toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 7 Klachten/Geschillen

Mocht er onverhoopt wat misgaan bij een bestelling dan raden wij u aan dat bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hifistudio79.nl of via onze contactpagina op de website. Mocht er naar uw mening geen passende oplossing worden geboden dan kunt u het geschil via aanmelden via Stichting Webwinkelkeur voor bemiddeling https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Als klant kunt er ook voor kiezen een klacht aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Let op, dat u de klacht enkel kan indienen als uw klacht niet al in behandeling is door een van bovengenoemde opties.